Term eller begrepp?

Termen är det språkliga uttrycket, medan begreppet är det vi menar när vi använder termen.

En terminolog frågar sig alltid: Vad är det för begrepp som ligger bakom termen? Vilken term använder du om den här företeelsen?

Ofta förstår vi varandra genom kontexten, men i vissa sammanhang kan kommunikationsproblem uppstå som grundar sig i begreppsförvirring. Det är då det kan vara relevant att skilja vad som är en term från vad som är begreppet bakom termen.

Det händer att vi använder samma term om olika begrepp utan att riktigt vara medvetna om det:

Termen boende kan användas om bland annat
1. den (tillfälliga) bostad som man bor i,
2. den person som bor i bostaden,
3. den organisatoriskt enhet inom socialtjänsten som tillhandahåller tillfälliga bostäder.

Många gånger använder vi flera termer, det vill säga synonymer, om samma begrepp:

Ofta används termen blankett för någon form av ansökan, medan formulär exempelvis används för enkäter. Men termerna står egentligen för samma begrepp: 'dokument med förbestämda fält som är avsedda att fyllas i med olika uppgifter'.

Ibland används ordet begrepp synonymt med ordet term. Men i terminologilärans fackspråk är begrepp och term helt olika begrepp. Solklart, eller hur!

Det begrepp som beskrivs med definitionen ’tvåhjuligt motorlöst fordon som framförs genom trampning av pedaler’ benämns med termen cykel på svenska, termen bicyclette på franska och termen sihkkel på nordsamiska.