Terminologitips för språkarbetare

Konkreta tips för dig som arbetar med språk och kommunikation.

Som språkarbetare på myndighet, företag eller organisation kommer du i kontakt med termer och begrepp som är centrala för verksamheten. Här finns tips på hur du kan hantera termer i ditt språkarbete.

Ge texten en termgranskning

När du granskar en text, ta en extra vända och se över de termer som används. Liksom i all språkgranskning behöver du ta hänsyn till den målgrupp som texten är avsedd för.

  • Identifiera de ord och uttryck i texten som är termer, i synnerhet de som är specifika för din verksamhet.
  • Fundera på om läsarna har kunskap om vad termerna står för.
  • Avgör vilka termer som är nödvändiga att ha med och vilka som kan bytas ut till ord som sannolikt fler förstår.
  • Fundera på om du behöver förklara de termer som används ­– antingen i löptext eller i en termlista vid sidan av.
  • Använd termer konsekvent så minskar risken för missförstånd.

Exempel: Rubella eller röda hund?

Här resonerar en webbkommunikatör om vilka termer hen ska använda i en webbtext om vaccination riktad till en viss befolkningsgrupp:

Mina mottagare är personer som i vuxen ålder ska vaccineras mot rubella. Ska jag skriva röda hund i stället för rubella? Röda hund är minst lika vanligt förekommande som rubella, och mina mottagare har bättre kunskaper i svenska än i latin så den svenska termen är bättre. Mina mottagare har inga medicinska kunskaper, så jag behöver förklara både röda hund och vaccination. Det är de enda termer som förekommer i min text, så jag behöver ingen egen ordlista för dem den här gången. Jag kan förklara i texten vad de betyder. Innan jag förklarar termerna behöver jag titta i vår termbank, så att jag inte ger fel information.

Utgå från begreppet

När du gör en termgranskning av en text är det grundläggande att vara medveten om skillnaden mellan själva termen och det termen står för, det vill säga begreppet. Det är särskilt viktigt när du ska skriva en text på ett annat språk eller översätter en text.

När du till exempel ska översätta en svensk term till motsvarande term på ett annat språk är det begreppet bakom den svenska termen som ska vara utgångspunkt. Om du i stället skulle översätta ord för ord finns risken att den översatta termen blir otydlig eller rentav felaktig.

Exempel: ”medeltjock is” och ”spikning”

Exemplet ”medeltjock is”

På många språk används färgen grå som beskrivande adjektiv när man ska benämna is av en viss tjocklek, 10-15 cm tjock. Det heter grey ice på engelska, glace grise på franska och graa is på danska, Graueis på tyska, harmaa jää på finska. Då skulle man kunna tänka sig att det heter grå is på svenska. Men det gör det inte. Den meteorologiska termen är medeltjock is, och det får man veta om man till exempel söker på grey ice i EU:s mångspråkiga termbank Iate.

Exemplet ”spikning”

När ett universitet meddelar att en forskare ska disputera i ett ämne kallas det ibland för spikning. Det kommer av att man åtminstone förr i tiden bokstavligt talat spikade upp avhandlingen på en vägg. Att översätta det till engelska med nailing är förstås tokigt. Vem skulle förstå det? Här kan det vara vettigare att göra som Universitets- och högskolerådet har gjort i sin svensk-engelska ordbok över högre utbildning och ge en beskrivning på engelska i stället: notification of the date of the defence of a doctoral thesis.

Ta hjälp i terminologiarbetet

Samarbeta med sakkunniga kolleger inom ämnesområdet och med facköversättare om det är relevant. Du kan också söka efter information om termerna i etablerade ordböcker inom området, framför allt i Rikstermbanken. En viktig del av terminologiarbete handlar om att återanvända det som andra redan har utarbetat. Du behöver alltså inte uppfinna hjulet på nytt eller på egen hand.

Du kan behöva ta hjälp av en terminolog, alltså en expert på fackspråkligt terminologiarbete, som är särskilt inriktad på att leda terminologiprojekt.

Tips: Terminologikonsulter och termbanker

Terminologikonsulter

Om du behöver stöd i översättningsrelaterade terminologifrågor finns Sveriges facköversättarförening (SFÖ) Länk till annan webbplats.. På föreningens webbplats kan du söka efter facköversättare.

Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska Länk till annan webbplats. har en lista på sin webbplats där du kan söka efter språkkonsulter som har fackspråk och terminologi som sin specialitet.

Föreningen Terminologifrämjandet Länk till annan webbplats. ska enligt stadgarna ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället”. På föreningens webbplats finns information om vad en terminologikonsult kan hjälpa till med och hur du beställer terminologitjänster.

Termlistor och termbanker

Här på Isof hittar du Rikstermbanken som är Sveriges nationella termbank med termer från en stor mängd ämnesområden samlade. Nedan finns några exempel på termbanker som du kan använda i ditt eget terminologiarbete: