Spelmannen genom tiderna

Spelmannen är tätt knuten till folkmusiken. Elsa Lindvärn är en av många spelmän vars låtar finns i våra musiksamlingar.

Tre bilder på musiker med instrument.

Elsa Lindvärn, Niklas Larsson och Gustav Uggla är några av de spelmän som finns med i Isofs musiksamlingar.

Ordet och rollen spelman är i dag nära knutet till folkmusiken i Sverige. Men vad menas egentligen med spelman? Betydelsen har skiftat med tiden. När ordet dök upp första gången på senmedeltiden syftade det på en yrkesmusiker, alltså inte en folklig musiker som med dåtidens språkbruk kallades lekare. I dag avser spelman tvärtom en folklig musiker, eller rättare sagt en musiker som spelar folklig musik som det står i Svenska Akademiens ordlista från 2015. Till spelmansbegreppet knyts ibland också sådant som att personen lärt sig spela utan formell utbildning, och att den inte är yrkesmusiker.

Riksspelmän

Sedan 1933 delar organisationen Svenska Folkdansringen ut Zornmärket, en utmärkelse som utdelas till spelmän inom folkmusik. Utmärkelsen finns i brons, silver och guld och den som får ett Zornmärke i silver kan kalla sig riksspelman. Utmärkelserna delas ut vid återkommande uppspelningar där en jury bedömer deltagarna.

Spelmän i arkivet

I våra musiksamlingar förekommer flera olika spelmän från äldre tid som lämnat berättelser och låtar till arkivet. Det finns också inspelningar av lite senare datum, och där är spelmannen Elsa Lindvärns folkmusiksamling med inspelningar från 1969 ett bra exempel.

Här kan du läsa mer om några av spelmännen i våra arkiv:

Levande kulturarv: Zornmärkesuppspelning

Levande kulturarv logga

Levande kulturarv Länk till annan webbplats., Sveriges webbplats om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, kan du läsa mer om Zornmärkesuppspelning (riksspelmansskap) Länk till annan webbplats.. På förteckningen hittar du också kulturarv som Nyckelharpa Länk till annan webbplats. och Psalmodikon Länk till annan webbplats..