Musiksamlingar

Våra arkiv innehåller stora samlingar folklig sång, musik och dans. De äldsta med rötterna i 1800-talet.

Gustav Uggla, Anna Karlsson och Elsa Lindvärn

Spelmän i våra musiksamlingar. Gustav Uggla föddes 1884 i Hedesunda i Gästrikland och är här fotograferad med sin nyckelharpa år 1951 av Folke Hedblom (Isof, ULMA 39894). Anna Karlsson föddes 1870 i Seglora, Västergötland och Elsa Lindvärn föddes år 1920 i Göteborg (båda bilderna är privata och lämnades till Isof i samband med projektet Hitta folkmusiken).

De äldre samlingarna har kommit till med ambitionen att rädda förindustriell kultur. Senare material berättar om vardagsmusikanter och musikmiljöer under 1900-talet. Här finns såväl skriftligt som ljudande material, såsom noter, sångtexter, handskrivna visböcker, intervjuer, frågelistsvar, dansuppteckningar och inspelningar av levande musik. Det är en viktig kunskapskälla för forskare och utövare – och för den som är intresserad av musiktraditioner från olika delar av landet.

Det finns flera sätt att söka och finna musikmaterial i arkivets samlingar. På vår webbplats finns till exempel databasen Hitta folkmusiken, som främst omfattar material från Västra Götaland. Du kan också ta del av material i kunskapsbanken om folklig sång och musik och här nedan ger vi exempel på ett par musiksamlingar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att finna det du söker.

Folklig sång och musik i Västsverige

Tre barn fotograferade i stadsmiljö.

Edith, Inez och Vera – tre av syskonen Svensson från bostadsområdet Majorna i Göteborg (arkivnummer DAG GOBIV).

År 1978 började Musik i Väst samla visor och folkmusik i Västsverige. Annika Nordström och Lars Österling spelade in ett stort antal vissångare och spelmän. Genom olika vardagsmusikanters repertoarer dokumenterades levande, lokala musiktraditioner. Projektet med namnet Göteborg och Bohuslän i visan pågick fram till mitten av 1990-talet.

Samlingen bevaras nu i arkivet i Göteborg och omfattar ljudinspelningar, kopior av handskrivna visböcker, allsångshäften, födelsedagsvisor, fotografier med mera. Stora delar av materialet har digitaliserats. Från Göteborg finns bland annat inspelningar med syskonen Svensson som sjunger visor och ramsor från sin barndom i Majorna.

En stor samling inspelningar, noter och fotografier, framförallt från spelmansförbunden i Västsverige har under åren också digitaliserats och tillförts arkivets samlingar genom projektet Hitta folkmusiken.

Visa efter Carl Olsson, Einar Övergaards folkmusiksamling.

I våra samlingar finns mängder av noter och visor. Här visan Å Ramun han var sig en bättre kar som upptecknades efter spelmannen Carl Olsson och ingår i Einar Övergaards folkmusiksamling. Klicka på bilden för att komma till sidan där du kan ta del av noter och text till hela visan.

Jojksamlingar

Järnvägstjänstemannen, jojksamlaren, konstnären och fiolbyggaren Karl Tirén (1869−1955) genomförde en pionjärinsats rörande dokumentation av samisk jojk. En del av hans efterlämnade samlingar bestående av skriftligt material finns bevarade i Isofs samlingar i Umeå och en del av de inspelningar som han gjorde på fonografrullar under det tidiga 1900-talet förvaras i arkivet i Uppsala.

Majoriteten av Karl Tiréns inspelningar finns på Svenskt visarkiv. På deras webbplats kan du läsa mer om materialet Länk till annan webbplats..

I Isofs samlingar finns flera inspelningar av samiska jojkar. Här kan du lyssna på några exempel ur samlingarna.

Läs mer

Vissamlingar

En av dem som nedtecknat vistexter är torparen, metallarbetaren och folkminnesupptecknaren Gustaf Ericsson (1820−1894) som samlat in en av Sveriges största vissamlingar, bestående av inte mindre än cirka 630 visvarianter och 160 ramsor från norra Södermanland. Dessa finns i dag bevarade i arkivet i Uppsala och presenteras i kunskapsbanken om folklig sång och musik. I Katarina Hammarströms publikation ”Register över visor och ramsor från norra Södermanland. Upptecknade 1860−1890 i Åkers och Rekarnes härader av Gustav Ericsson” finner du dem ordnade.

Det finns flera vissamlingar i Isofs arkiv. Ett annat exempel är den samling om 342 visor som Olaus Olsson (1852–1944) år 1928 lämnade in till arkivet i Göteborg. Samlingen omfattar såväl texter som melodier. Olaus Olsson kom från Bräcke på Tjörn och visorna är framförallt upptecknade på ön. Under hela det liv som människor idag brukar ägna sig åt yrkesverksamhet var Olaus Olsson bonde. Därefter blev han en hängiven samlare av dialekter, namn, folkminnen och visor. Han hade själv en ansenlig sångrepertoar som bestod av skillingtrycksvisor, ballader, vaggvisor, sång- och danslekar, sjömansvisor och arbetssånger.

Isofs frågelistor om dans

Arkivet i Umeå

 • DAUM 10 Dans- och musiktradition

Arkivet i Uppsala

(Frk står för frågekort och S för specialfrågelista).

 • ULMA Frk. 39 Danser
 • ULMA S11-13 Dansbanefröjder i Uppsalatrakten på 40-talet I
 • ULMA S11-13 Dansbanefröjder i Uppsalatrakten på 40-talet II
 • ULMA S11-13 Dansbanefröjder i Uppsalatrakten på 40-talet III

Isofs frågelistor om musik

Arkivet i Göteborg

 • DAG 23A Allsångshäften och tillfällesvisor
 • DAG 23B Musik i jultid
 • Sägen och sång i västra Sverige. Göteborgs Morgonpost (pristävling/upprop utlyst 1921 av DAGs föregångare).

Arkivet i Umeå

 • DAUM 5 Sång och musik
 • DAUM 10 Dans- och musiktradition

Arkivet i Uppsala

(M står för maskinskrivna frågelistor och S för specialfrågelistor).

Musik

 • ULMA M142 Herrgårdstraditioner: Musik
 • ULMA M270 Att lyssna på musik

Vokalmusik

 • ULMA M88 Sång
 • ULMA S63 Trallare och trallar
 • ULMA M30 Förteckning över sånglekar
 • ULMA S16 Dramatiska sånglekar
 • ULMA S30 Husförhörsvisor

Instrumentalmusik

 • ULMA M102 Spelmän och spelmanstraditioner
 • ULMA S13 Dansbanefröjder i Uppsalatrakten på 40-talet III (musiker)