Niklas Olsson

arkivuppteckning

Hemmansägare Niklas Olsson i Rimseröd delade med sig av polskor, marscher och en halling till folkmusikinsamlaren Einar Övergaard.

En handfull polskor, två marscher och en halling. Det fick Einar Övergaard med sig efter besöket hos hemmansägare Niklas Olsson i Rimseröd.

Niklas Olsson (född 1848) var hemmansägare i Rimseröd och bodde tillsammans med sin hustru Johanna Fredrika Karlsdotter. Tillsammans hade de sex barn.

Ta del av visorna