Folkminnen

Vi forskar och sprider kunskap om folkminnen och andra immateriella kulturarv och arbetar med att samla in, undersöka, förmedla och tillgängliggöra folkminnessamlingar vid isofs arkiv.

Folkminnen är i dag ett paraplybegrepp för folklig kultur, i betydelsen berättelser om människors liv och leverne i vardag och fest, från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle.

Folkminnesverksamheten har kompetens inom områden som etnologi, folkloristik, historia, minoritetsstudier, narrativforskning och religionshistoria.

Vi samlar in och tillgängliggör arkivmaterial

Isof har folkminnesarkiv som är tillgängliga för alla. Du kan besöka våra arkiv, beställa fram material eller ta del av det digitalt genom våra sökbara karttjänster . Vi samlar också in samtida berättelser och material på aktuella teman genom frågelistor och andra insamlingsmetoder.

Vi forskar och bearbetar material

Vi bedriver forskning inom folkminnen och verkar för ökad kunskap i samverkan med andra aktörer, exempelvis andra arkiv och museer, universitet och högskolor. Vi har kompetens inom områden som etnologi, folkloristik, historia, minoritetsstudier, narrativforskning och religionshistoria.

Vi sprider kunskap

Vi sprider kunskap om folkminnen på många olika sätt, till exempel genom publikationer, föreläsningar, föredrag och genom att medverka som experter i olika sammanhang. Vi förmedlar också kunskap på vår webb genom läromedel, bloggar, utställningar och kunskapsbanker.

Vi svarar på frågor om folkminnen

Vi är experter på folkminnen och svarar på frågor om folkminnen och folkminnessamlingarna i Isofs arkiv.

Kontakt och telefontider

På vår kontaktsida för frågor om folkminnen hittar du kontaktuppgifter och telefontider.