Carl Olsson

Skräddaren Carl Olsson lärde folkmusikinsamlaren Einar Övergaard flera olika visor som upptecknades med både noter och text.

Hos Carl Olsson på torpet Alnässkogen fick Einar Övergaard lära sig fem visor: tre medeltida ballader, två andliga visor, en skapelsevisa och en husförhörsvisa.

Skräddaren Carl Olsson (född 1863) var vid tiden för Einar Övergaards besök änkling och bodde tillsammans med sin dotter Augusta på torpet Björndalsmyren under hemmanet Ahlnäs.

Einar Övergaard berättar i sin beskrivning att vissångaren var svår att göra uppteckningar efter då han hade ett ”högst otydligt, svårfattligt sångsätt”, något som kan tyda på att han hade ett gammaldags sätt att sjunga.

Så här skriver Einar Övergaard i sina anteckningar:

handskrivet ark

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster).

Vissångaren var på grund af ålderdom o ett högst otydligt, svårfattligt sångsätt mycket svår att göra uppteckningar efter. Det mesta hade han glömt, men det är mycket troligt, att en längre samvaro oss emellan hade gifvit uppslag till åtskilligt mera i fråga om äldre visor. Af sådana fanns mer eller mindre dunkla reminiscenser (–) kan påpekas visan om Storebror å Lillebror; visan med omkväde >'Lyckan vänder sig ofta om', m. fl. Han kunde dessutom en mängd sjömans- och kärleksvisor.

På grund af det svårbegripliga sångsättet skulle emellertid fordrats veckor för att få något så när tillförlitliga uppteckningar utöfver hvad jag här meddelar.

En bok som tycktes stå högt i anseende hos honom o flera andra var Peter Dass' 'Ka'kjisma bok'.

Språket i visorna är, som vanligt, en blandning af skriftspråk och talspråk.

Ta del av visorna

Här hittar du två av de visor som Einar Övergaard upptecknade efter besöket hos Carl Olsson. Visorna är nedtecknade med både noter och text.