Engelskan i Sverige

För många i Sverige är engelskan mer ett andraspråk än ett främmande språk.

Postit-lapp med texten "We speak english".

Det kan vara svårt att dra en skarp gräns mellan vad som är ett främmande språk och vad som är ett andraspråk. Engelskan i Sverige är ett sådant exempel. För många svenskar fungerar engelskan i praktiken som ett andraspråk. Engelskan är ett obligatoriskt skolspråk från tidiga år, och de flesta svenskar har mer eller mindre daglig kontakt med språket, som ständigt syns och hörs i reklam, spel och medier i Sverige.

Engelskspråkiga miljöer

Många använder engelskan regelbundet i arbetet och i studier. I spel och sociala forum på nätet sker ofta kommunikationen med hjälp av engelska. Många vistas alltså mycket i en miljö som är engelskspråkig, även om man inte lämnar Sverige.

Engelska och svenska sida vid sida

I många miljöer i Sverige har engelskan en stark ställning. Så är fallet på många företag och viss utsträckning inom högre utbildning där forskning och en del kurser ges på engelska istället för på svenska. För att svenskan, enligt kraven i språklagen, ska fungera i alla samhällets områden är det viktigt att man också kan tala svenska om sitt yrke, sina studier eller sin forskning. Därför strävar man nu ofta efter parallellspråkighet, där engelska och svenska förekommer sida vid sida.

Engelskan i världen

Som lingua franca fungerar engelskan i stora delar av världen. Det kan också vara viktigt att inse att det också finns många områden i världen där man inte klarar sig med engelska, utan behöver andra lokala språk eller andra lingua francaspråk för att klara av att kommunicera.

I stora delar av världen fungerar också engelskan som ett av flera förstaspråk och det har utvecklats särskilda varianter av engelska globalt, som till exempel indisk eller singaporiansk engelska, som är varianter av engelska som kan vara förstaspråk för många talare.