Juridiskt klarspråk

Ett viktigt område för klarspråk är juridiken – alla ska kunna läsa och förstå lagtexter, domar och beslut.

Många tycker att det är svårt att läsa och förstå texter med juridiskt innehåll. Det beror på att juridiska texter ofta beskriver komplicerade regler och dessutom är skrivna på ett juridiskt fackspråk. Det här kan innebära stora hinder för läsare som inte är insatta. Men det pågår många insatser för att göra det juridiska språket lättare att förstå.

Hur gör vi juridiken begripligare?

Frågan om hur vi kan förbättra det juridiska språket diskuterades på konferensen Klarspråk 2020. I samtalet deltar Karin Påle Bartes (Södertörns tingsrätt), Andrea Lindblom (Helsingborgs tingsrätt) och Jon Christian Fløysvik Nordrum (Universitetet i Oslo). Moderator är Lena Lind Palicki (Stockholms universitet).

Begripliga lagtexter

Ett tydligt och begripligt språk är extra viktigt i lagtext, eftersom lagarna ligger till grund för många andra juridiska texter och ofta citeras i föreskrifter och beslut. Därför anställdes redan på 1970-talet språkexperter i Regeringskansliet som granskar bland annat alla lagförslag.

Här beskriver språkexperterna sitt arbete:

Begripliga domar

Domstolarna arbetar aktivt med att deras domar ska bli lättare att förstå:

Några exempel på enskilda domstolars arbete är Södertörns tingsrätt, som prisats för sitt klarspråksarbete och Svea hovrätt, som arbetar med bemötande och klarspråk:

Klarspråk på juristutbildningen

I Norge arbetar man med klarspråk på juristutbildningen i Oslo. Bland annat skriver juriststudenter och klarspråksstudenter lagförslag tillsammans:

Mer om juridiskt språk

Tidningen Klarspråk nr 4/2018.

Juridiskt språk i tidningen Klarspråk

Nummer 4/2018 av tidningen Klarspråk handlade om juridiskt språk. Här kan du läsa flera artiklar på temat, till exempel berättar domaren Fredrik Bohlin om domstolarnas arbete med att skriva begripligare domar. Du får också skrivråd från språkexperterna i
Statsrådsberedningen, och möter Norges första juridiska klarspråksforskare.