Att välja och byta namn

Vissa behåller sina namn hela livet, medan andra byter namn en eller flera gånger. Hur man väljer och ändrar ett namn regleras i lagen om personnamn.

Man som vilar med barn i famnen.

Som nybliven förälder står man inför en rolig och svår uppgift – att välja ett namn till barnet.

Namn och identitet

Ett personnamn fungerar i teorin som en etikett på en person, för att man ska kunna urskilja personen och identifiera hen i relation till andra personer. Men namnet blir också en del av ens person och är ofta viktigt för vår identitet. De allra flesta är nöjda med det namn som de som barn tilldelas av sina föräldrar, och skulle aldrig kunna tänka sig att byta bort vare sig förnamn eller efternamn, medan andra tycker att det namn de bär inte passar dem. En del får smeknamn som de tar i mer eller mindre officiellt bruk, medan andra väljer att byta namn helt och hållet.

Namntrender

Som nybliven förälder står man inför en svår men rolig uppgift, nämligen att hitta ett namn som ens barn gillar och identifierar sig med. Det namn som barnet sedan får är ett namn som avspeglar föräldrarnas smak, ibland kanske något påverkat av omgivande närståendes goda råd. Vissa föräldrar vill att deras barn ska få ett traditionellt namn, som kanske finns i släkten, andra att det ska vara modernt. En del föräldrar vill också att namnet ska vara gångbart internationellt. Andra vill kanske att barnet ska få ett unikt namn som det är ensamt om i förskolegruppen. Namn följer trender och mode. Vissa namn har varit vanliga under olika perioder, och 2000-talet präglas till viss del av en strävan att namnen ska vara unika (något du kan läsa mer om i artikeln Inte bara Alice och William i Namnbloggen).

När man föds

Varje barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till ett eget namn. Varje barn som föds i Sverige ska enligt svensk lag ha minst ett förnamn och ett efternamn. Det finns inga föreskrifter om hur många förnamn man får ha, men efternamnen får vara högst två.

Exempel: Sture Lindberg och Anna Andersson son Johan Axel kan ha Johan, Axel eller Johan Axel som tilltalsnamn. Hans efternamn kan vara Lindberg, Andersson, Andersson-Lindberg eller Lindberg Andersson (med eller utan bindestreck), allt enligt föräldrarnas val. Sture och Anna kan också välja att ge Johan Axel efternamnet Sturesson eller Annasson. Detta är ett patronymikon eller metronymikon, det vill säga pappans eller mammans förnamn med ändelsen -son (eller -dotter).

När man gifter sig

De som gifter sig kan välja mellan flera alternativ vid giftermål. Om till exempel Maria Soltani och Vera Lindström gifter sig kan de bland annat välja att:

  • behålla sitt efternamn: Maria Soltani och Vera Lindström
  • ta den andra makans/makens efternamn: Maria Soltani och Vera Soltani eller Maria Lindström och Vera Lindström
  • kombinera makens/makans efternamn med sitt eget till ett dubbelt efternamn, till exempel Maria Soltani och Vera Soltani-Lindström, Maria Soltani Lindström och Vera Soltani Lindström eller Maria Soltani-Lindström och Vera Lindström-Soltani
  • ta ett nytt gemensamt efternamn: Maria Solström och Vera Solström.

Byta namn

I Sverige har vi i dag goda möjligheter att byta efternamn. Vi kan bilda ett nytt namn (som inte får vara för likt sådana efternamn som redan finns i landet), ta ett namn som använts i släkten tidigare eller ta något av de efternamn som har fler än 2 000 bärare Länk till annan webbplats.. Det är också lätt att både lägga till och ta bort förnamn. Sedan 2017 kan man inte längre ansöka om så kallat mellannamn. Har man ett mellannamn kan man behålla det, men också välja att omvandla det till efternamn eller del av dubbelt efternamn.

Får man heta vad som helst?

Man får inte heta vad som helst. Personnamnsbruket är reglerat i lagen om personnamn (2016:1013) Länk till annan webbplats.. I lagen finns bestämmelser om namnbruket vad gäller efternamn, förnamn och gårdsnamn.

Förnamn

Ett förnamn får inte leda till obehag för den som bär det eller väcka anstöt hos någon annan. Ett förnamn får inte heller gå att uppfatta som ett efternamn eller vara olämpligt av någon annan orsak.

Könskonträra namn

Det är fullt möjligt att bära ett namn som allmänt uppfattas som otypiskt för ens eget juridiska kön. En man kan heta Birgitta och en kvinna kan ta namnet Sven.

Gårdsnamn

Den som har anknytning till en släkt som bär gårdsnamn har rätt att använda namnet. Gårdsnamnet registreras som förnamn och bärs före eller efter förnamnen.

Efternamn

Inte heller nybildade efternamn får leda till obehag för namnbäraren eller väcka anstöt hos andra. Det får inte användas allmänt som förnamn eller uppfattas som olämpligt av någon annan orsak och det får inte bestå av fler än ett ord. För efternamnen gäller också att de inte får gå att förväxlas med existerande efternamn, namn på sammanslutningar, på företag eller varumärken, och inte heller kunna kränka någon upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk.

Länkar och lästips