Musiksamlare

Folkmusiksamlarna Gustaf Ericsson och Einar Övergaard är några av de personer som har gett stora bidrag till våra musiksamlingar.

Bildblock med porträtt och handskrivna arkivuppteckningar.

Einar Övergaard (fotograferad på 30-talet av Ingeborg Enander) omgiven av två blad från hans folkmusiksamling.

Isofs arkiv innehåller stora samlingar med folklig sång, musik och dans från olika delar av landet. Materialet har samlats in i över 100 år, och består av inspelat material, noter, sångtexter, handskrivna visböcker, dans-uppteckningar, intervjuer och frågelistsvar.

En stor del av Isofs samlingar har kommit till med ambitionen att rädda förindustriell kultur. Annat material berättar om vardagsmusikanter och musikmiljöer under 1900-talet.

På de här sidorna kan du läsa mer om två folkmusikinsamlare som lämnat in ett stort material till våra samlingar: Einar Övergaard och Gustaf Ericsson.

Handskrivet uppslag i anteckningsbok.

Gustaf Ericssons handskrivna uppteckningar av visor.