Musiksamlare

Folkmusiksamlarna Nils Dencker, Gustaf Ericsson och Einar Övergaard är några av de personer som har gett stora bidrag till våra musiksamlingar.

Bildblock med porträtt och handskrivna arkivuppteckningar.

Einar Övergaard (fotograferad på 30-talet av Ingeborg Enander) omgiven av två blad från hans folkmusiksamling.

Isofs arkiv innehåller stora samlingar med folklig sång, musik och dans från olika delar av landet. Materialet har samlats in i över 100 år, och består av inspelat material, noter, sångtexter, handskrivna visböcker, dans-uppteckningar, intervjuer och frågelistsvar. En stor del av Isofs samlingar har kommit till med ambitionen att rädda förindustriell kultur. Annat material berättar om vardagsmusikanter och musikmiljöer under 1900-talet.

På de här sidorna kan du läsa mer om tre folkmusikinsamlare som lämnat in ett stort material till våra samlingar:

  • Einar Övergaards folkmusiksamling

    Under sina resor i Sverige upptecknade Einar Övergaard (1871–1936) inte mindre än 840 låtar och visor.

  • Gustaf Ericssons vissamling

    Under andra halvan av 1800-talet samlade Gustaf Ericsson (1820–1894) in nästan tusen visor och ramsor och skapade därmed en av landets största vissam…

  • Nils Denckers musiksamling

    Nils Dencker (1887−1963) var folkhögskollärare och spelman och samlade in ett stort material till Isofs arkiv.

Handskrivet uppslag i anteckningsbok.

Gustaf Ericssons handskrivna uppteckningar av visor.