Nils Denckers musiksamling

Nils Dencker (1887−1963) var folkhögskollärare och spelman och samlade in ett stort material till Isofs arkiv.

Porträtt.

Nils Dencker (Isof, ULMA 32240).

Folkhögskolläraren Nils Dencker (1887−1963) från Västra Bro i Skåne utnämndes till hedersdoktor vid Uppsala universitet 1957. Han kom att samla in ett stort material till arkivet med särskilt fokus på folkmusik och dans. Materialet har hämtats från flera landskap, men främst Södermanland, där han under många år var anställd vid Åsa folkhögskola.

Nils Dencker skrev flera artiklar och böcker om folkmusik och dans, till exempel boken Sveriges sånglekar: sammanparningslekar och friarlekar som gavs ut av arkivet år 1960 och finns att läsa kostnadsfritt som pdf här på isof.se.

Visa om en piga

Nils Dencker var själv spelman och i arkivet finns också inspelningar där han framför låtar och visor. Här kan du lyssna på en inspelning från 1936 där Nils Dencker sjunger ”Visa om en piga” (Isof, Gr00524:A):

Notbok från Riga och Königsberg

I Nils Denckers samlingar på Isof finns bland annat en notbok innehållande avskrifter med musikupp­teckningar från Riga, Lettland respektive Königsberg, Tyskland (nu Kaliningrad, Ryssland), från familjen Stenbock-Fermors samlingsverk ”Sammelband aus Annenhof” i Lettland. Han kopierade den år 1931 och lämnade den till dåvarande Landsmålsarkivet i Uppsala år 1953 (Isof, ULMA 22294). Boken finns digitaliserad och går att ta del av som pdf: