Om nyordslistan

Så arbetar vi på Isof med nyord och nyordslistan.

Från insamling till nyordslista

Språkrådet, Isofs språkvårdsavdelning, registrerar nya ord och uttryck i svenskan, liksom nya användningar och betydelser av befintliga ord. Ytligt sett är nyord alla nya ord och uttryck som dyker upp, ord man till exempel kan fånga in med datorsökningar. Det är omöjligt att avgöra hur många nya ord som bildas under ett år, inte minst för att det inte alltid är självklart vad som ska räknas som ett nyord, men det rör sig om många hundratals ord och uttryck.

Syftet med Språkrådets nyordsarbete är att kunna svara på frågor om nya ord, följa svenskans utveckling och, som en folkbildande uppgift, visa hur ordbildning och språk fungerar. Insamlingen av nyord sker främst genom tidningar, tv och radio, men även genom riktade sökningar på nätet och via våra nätverksgrupper. Vi får också tips från allmänheten. Nyordsregistreringen har pågått sedan Språkrådets föregångare Nämnden för svensk språkvård startade på 1940-talet, och den har även resulterat i tre nyordsböcker.

På Språkrådet pågår insamlandet av nyord året runt, och vi registrerar hundratals potentiella nyord varje år. I oktober samlar vi ihop en grovlista med omkring 150 ord som fyller våra urvalskriterier, vilka efter genomgång bantas ner till ungefär 80 mer intressanta listkandidater. Därefter betygsätter en samling språkvetare orden, vilket brukar resultera i en slutlista med 35–40 ord. Den här slutgiltiga nyordslistan, som färdigställs i slutet av året, är alltså ett litet urval av de ord som vi tycker bäst speglar året som gått. Det kan vara ord som uppstått under året, men det vanligaste är att orden i nyordslistan har ett par år på nacken, även om de ökat i användning under det senaste året.

Listorna publiceras en gång om året här på vår egen webbplats liksom i tidskriften Språktidningen. Publiceringen sker första vardagen efter julhelgen, vanligen den 27 december. Den första listan publicerades 1986 i tidskriften Språkvård (den listan, liksom de som kommit sen dess hittar du på sidan Nyord nu och då).

Varför behövs en årlig nyordslista?

En nyordslista blir en bra sammanfattning av året som gått, både språkligt och innehållsligt: hur bildar vi nya ord just nu, och vad säger de om samhället och människorna i just denna tid?

Samtidigt är listan en påminnelse om allas ansvar att bilda nyord: vi behöver hela tiden nya ord för att kunna säga det vi vill. Särskilt viktiga är därför nyord som fyller en lucka, där det saknas bra ord sedan tidigare.

Och så är det ju rätt spännande med släppet: många undrar vilka ord som lyfts fram i år. Samma förväntan finns i andra länder som släpper nyordslistor, som Norge, Danmark, Storbritannien, USA, Tyskland, Japan och Australien.

Men framför allt är nyordslistan ett bra sätt att väcka diskussioner om språk och ordbildning i de breda folklagren. Samtidigt kan det bli en ingång till diskussioner om fenomenen bakom orden, som att viralgranska förmedlar behovet av källkritik eller att infodemi varnar för konspirationsteorier. Av detta skäl har vi också tagit fram ett särskilt nyordsläromedel för högstadiet och gymnasiet, eftersom det visat sig att lärare ofta använder nyordslistan för diskussioner om både språk och samhälle.

Inte alla nya ord

Nyordslistan är bara ett litet urval av ord som speglar året, det vill säga inte ”de nya ord som lagts till i svenskan” – även om medierna ofta beskriver det så. Listan måste därför inte bestå av ord som är etablerade eller kommer att överleva, även om det gäller en hel del av orden. Listan är inte heller en samling ord som är ”godkända” för att tas upp i ordböckerna. Snarare är det en brokig provkarta på olika typer av ord som använts mycket de senaste åren, särskilt under det pågående året – en del på tillfälligt besök, andra för att stanna. Använder vi dem tillräckligt mycket, kommer de troligen att tas med även i ordböckerna. Cirka en tredjedel av orden brukar senare hamna i Svenska Akademiens ordlista. Mer om vilka ord som hamnar i ordböckerna läser du på sidan Från nyord till ordbok.