Läromedel om nyord

Ett webbaserat läromedel i svenska för högstadie- och gymnasieelever.

Nyord för dig i skolan är ett webbaserat läromedel som innehåller uppgifter och diskussionsfrågor med koppling till nyord och nyordslistan. Materialet är tänkt att kunna användas på både högstadiet och gymnasiet. Läromedlet innehåller även en lärarhandledning.

ordmoln i form av hjärna

Ord från nyordslistan år 2019.