Temadagar och flaggdagar

I almanackan finns ett antal andra dagar som vill rikta vår uppmärksamhet mot olika händelser eller fenomen.

Det kan röra sig om olika minoriteters högtidsdagar, eller olika initiativ från intresseföreningar, ibland med kommersiella syften. Det är almanacksförlagen som bestämmer vilka som tas upp i de tryckta almanackorna, i regel är det en förutsättning att det aktuella temat ska ha ett allmänintresse, och ha uppmärksammats i media ett antal år i följd.

De allmänna flaggdagarna kan sägas vara varianter på dessa dagar. Det är dagar fastställda av riksdagen då flaggning rekommenderas, de första tillkomna på initiativ av sammanslutningen Svenska flaggans dag i början av 1900-talet.