Karldagen

Snöstorm eller blidväder? Karls namnsdag var förr en dag då man tydde hur vädret skulle bli den kommande tiden.

snöigt vinterlandskap

Om det frös på vid Karl och inte blev tö före Kyndelsmäss, så blev det frost till långt fram på våren

Berättat av: Kvinna född 1893, Klövedal, Bohuslän (arkivnummer VFF1799)

”Kalldagen” bestämmer vädret

Karldagen har blivit en märkesdag Öppnas i nytt fönster. genom sin placering mitt i vintern. För att få mat och foder för människor och djur att räcka hela vintern gällde det för bönder och andra att försöka avgöra hur långt det kunde vara kvar till våren. Flera dagar i januari har därför i olika sammanhang fått tjäna som riktmärke för om vintern kommit halvvägs (till exempel Knut 13 januari Öppnas i nytt fönster., Henrik 19 januari och Paulus 25 januari).

På vissa ställen, framför allt i norra Sverige, uppfattades Karldagen som den kallaste på hela vinterhalvåret, vilket kan ha haft att göra med att namnet Karl har likheter med ordet kall, och Karldagen blev ”kalldagen”. Dagen ansågs också kunna bestämma vädret för lång tid framåt.

Är Karldagen kall, så blir det sträng vinter. Det var en gammal urmakare i Stenkyrka, som hade det till märke.

Berättat av: Man född 1875, Stenkyrka, Bohuslän (arkivnummer VFF1800)

Beträffande sommarens gröda, visste man, att kornet skulle bli ’stritt och bra’, om solen sken på (…) Karladagen

Berättat i Breared socken, Halland (arkivnummer VFF223)

Många namnsdagsbarn idag

I dag är det många som har namnsdag – Karl är enligt Statistiska centralbyrån ett av Sveriges vanligaste namn. Från slutet av 1800-talet fram till 1925 var Karl det allra vanligaste mansnamnet i Sverige. Och populariteten håller i sig, år 2019 låg det på sjunde plats. Femininformen Karla är inte lika vanlig, men drygt tusen kvinnor hade Karla som förnamn år 2015. Eftersom kung Carl den sextonde Gustaf har namnsdag är 28 januari även en allmän flaggdag.

Namnet Karl är bildat från substantivet karl som betyder ’fri man’.

Många svenska kungar har hetat Karl men det är ingen av dem som har placerat namnet i namnlängden. I stället är det till minne av Karl den stores dödsdag (Karl den store var regent över det frankiska riket från år 768 fram till sin död år 814).

Kviss om Karldagen

Vad har du lärt dig om Karldagen? Testa dina kunskaper i vårt kluriga kviss!