Bedadagen

Bedadagen har varit en märkesdag för linsådden, men också en dag som varit särskilt lämplig för att sätta bönor.

Linfält.

Beda finns med i almanackan den 27 maj efter den engelske munken Beda Venerabilis som dog år 735. Beda var alltså ursprungligen ett mansnamn men kom i Sverige att uppfattas som ett kvinnonamn. I dag delar Beda namnsdag med Blenda.

I folklig tradition har Bedadagen varit en märkesdag för linsådd. Det ansågs också vara en bra dag att sätta bondbönor och bruna bönor.

Bönor sattes på Blendadagen (den 27 maj).

Berättat av: Gunnar Skogsmark (född 1904)
Plats: Misterhult, Småland
Upptecknat: 1975 (Isof, ULMA 29452)

Bedadagen (= den 27 maj), detta namn fanns i gamla almanackan, nu heter dagen Blenda – denna dag var ju två dagar senare (än Urbanus), men var välkänd som den dag frostnätterna upphört, och på vilken man borde sätta bruna bönor. Hade rågen inte gått i ax då, så blev det ingen nye = nytt mjöl av årets skörd.

Berättat av: Alma Nilsson (född 1875)
Plats: Västra Torsås, Småland
Upptecknat: 1947 (Isof, ULMA 18881)