Petri fäng

På Petri fäng den 1 augusti gällde det att ha koll på väderleken – om det regnade den här dagen var en längre regnperiod att vänta.

Petri fäng är en gammal kyrklig högtidsdag som firas till minne av när aposteln Petrus befriades ur fängelset av en ängel. I namnlängden är det Per som har namnsdag och det är en nordisk form av namnet Petrus.

Risk för regn

Fram till 1901 stod det Petri fängelse i almanackorna på detta datum, ofta förkortat till Petri fäng. I folklig tradition har dagen förknippats med vädertydor kopplade till regn, något som kan bero på likheten mellan orden fängregn. Ett vanligt uttryck var att ”regnar det Petri fäng, regnar det tre veckor i fläng”.

Regnar det Peteri-fäng, regnar det tre veckor i fläng.

Enligt en annan uppgift fick man se till potatisen den 1 augusti, eller på Peteri-fäng, som den dagen kallades. Men då fick man endast ta till sig en eller ett par av de största under varje stånd. Det kallades att gälla.

Berättat av: Adolf Gustafsson (född 1863), Verner Karlsson (född 1870), Johan Björkegren (född 1870), Emil Svensson (född 1871), Alfred Karlsson (född 1863), Emil Andersson (född 1859), Georg Olsson (född 1886), Kristina Johansson (född 1851), Levin Gustafsson (född 1859)
Plats: Hudene, Västergötland
Upptecknat: 1939 av Linnar Linnarsson (Isof, ULMA 12404)