Gregoriusdagen

Gregoriusdagen den 13 mars räknades i äldre tid som första vårdag och var en märkesdag för att förutspå väder.

Gregorius finns i almanackan den 13 mars till minne av påven Gregorius den store som levde på 500-talet. Gregorius hade tidigare 12 mars som minnesdag men 1882 flyttades namnet till dagen därpå. I 1901 års namnlängd byttes den latinska namnformen Gregorius ut mot den svenska formen Greger.

Första vårdagen

Gregorius räknades som första vårdag och vårdagjämning före den gregorianska tideräkningen infördes år 1753. Även efter det betraktades Gregorius som vårdagjämning i Bondepraktikan. Då förutspåddes vädret för de kommande fyra veckorna, vilket var av största vikt inför det stundande vårbruket.