Lär dig mer om kulturpolitik och kulturarv

En kunskapsbank om kulturpolitiken, digitalt kulturarv och kultur till fler.

  • Kulturpolitik i Sverige

    Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund och alla ska ha möjlighet att delta i ku…

  • Digitalt kulturarv

    Kulturarvet tillhör alla och alla ska ha samma möjligheter att ta del av och bidra till vårt kulturarv. Digitaliseringen av kultur…

  • Mer kultur till fler

    Fler i hela landet ska kunna ta del av den kunskap vi samlar in och bygger upp om språk och kultur i Sverige.