Ortnamn på finska, meänkieli och samiska

I Sverige finns många ortnamn som vittnar om samisk, meänkielisk och finsk bosättning.

Vägverkets blåa vägskylt med det svenska namnet Övre Soppero, det meänkieliska Yli Soppero och det nordsamiska Badje-Sohppar.

Övre Soppero är en svensk form av Yli Soppero, vilket i sin tur är en meänkielisk form av det nordsamiska Badje-Sohppar. Foto: Björn Lundqvist/Isof.

I Sverige finns många svenska ortnamn med ursprung i de inhemska minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli. Några sådana exempel är Katterjåkk (nordsamiska), Jokkmokk (lulesamiska), Sulitelma (pitesamiska), Lycksele (umesamiska), Gäddede (sydsamiska), Hortlax (meänkieli) och Kissalamp (finska).

Språkmöten i ortnamnen

Den samiska ursprungsbefolkningens olika samiska språk, meänkieli och finska har jämte svenska talats i Sverige under lång tid, och det har funnits många kontakter mellan språken och folken. Språken har påverkat varandra, och det syns också i ortnamnen. I svenskan finns många ortnamn som är inlånade från de inhemska minoritetsspråken, och i minoritetsspråken finns inlånade namn från svenskan.

Ett intressant exempel är det svenska ortnamnet Kvikkjokk, där det svenska namnet återgår på ett lulesamiskt, medan det lulesamiska återgår på ett svenskt. Kvikkjokk är en försvenskning av det lulesamiska vattendragsnamnet Guojkkajåhkå där guojkka betyder ’fors’ och jåhkå ’stor bäck, å’. På samiska heter byn Huhttán och det är en till lulesamiskan inlånad och anpassad form av det svenska ordet hyttan och syftar på malmhanteringen.

Flerspråkiga vägskyltar

Tidigare har stavningen av ortnamn på minoritetsspråk i stor utsträckning anpassats till svenskan. Enligt en FN-resolution från 1972 om minoriteternas namn ska ortnamnen skrivas efter respektive minoritetsspråks skrivregler. Resolutionen innebar en översyn av stavningen av minoriteternas namn som resulterat i omfattande ändringar på nya kartor, särskilt i redovisningen av samiska namn. Namnen har också blivit synligare genom att allt fler orter har fått flerspråkiga vägskyltar till följd av paragrafen God ortnamnssed i kulturmiljölagen (läs mer på sidan Ortnamnsvård).

Mer om ortnamn på samiska, meänkieli och finska

Du kan läsa mer om ortnamn på minoritetsspråk på sidorna:

Ortnamn på samiska

Ortnamn på meänkieli

Ortnamn på finska