Meänkieli

Vi ansvarar för språkvården av meänkieli i Sverige, och genom språkcentrum arbetar vi för att främja användningen av meänkieli i hela landet.

Du hittar information om meänkieli samlat på våra nya webbsidor:

Språkcentrum meänkieli

Språkcentrum meänkieli arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Språkvård meänkieli

Vi arbetar med språkvård av meänkieli. Vi ger råd och rekommendationer om meänkieli, och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Språkrådgivning i meänkieli

Vi ger råd i frågor om meänkieli och ger rekommendationer till översättningar. Vi svarar på frågor via telefon och e-post.

Information och kunskapsspridning

Vi informerar om meänkieli via webbplatsen och sociala medier.

Digital ordbok

Här finns Meän Akateemis och Isofs digitala meänkieli-svensk-meänkieliordbok.

Språkseminarium i meänkieli

Varje år arrangerar vi språkseminarier i meänkieli.

Projekt och publikationer

Vi följer utvecklingen för meänkieli, och tar fram rapporter och publikationer.

Läromedel

Isof har tagit fram ett läromedel om meänkieli och andra nationella minoritetsspråk. Vi har också delat ut särskilda bidrag för att ta fram läromedel i de nationella minoritetsspråken, och de läromedlen publiceras löpande på vår webbplats.

Sidor på meänkieli

På isof.se har vi information både på svenska och på meänkieli. Besök våra meänkielisidor för att hitta all information på meänkieli.

Kontakt och telefontider

På vår kontaktsida för språkfrågor om meänkieli hittar du kontaktuppgifter och telefontider.