Jiddisch

Vi ansvarar för språkvården av jiddisch i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om jiddisch, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Språkrådgivning jiddisch

Vi ger råd i frågor om jiddisch och ger vägledning samt rekommendationer till översättare. Vi svarar på frågor via telefon och e-post under särskilda tider.

Vägledning och ordlistor

Vi ger råd runt användningen av jiddisch och tar fram ordlistor inom olika samhällsområden.

Information och kunskapsspridning

Vi informerar om jiddisch via webbplatsen, nyhetsbrev och sociala medier.

Läromedel

Isof har tagit fram ett läromedel om jiddisch och andra nationella minoritetsspråk. Vi har också delat ut särskilda bidrag för att ta fram läromedel i de nationella minoritetsspråken, och de läromedlen publiceras löpande på vår webbplats.

Kontakt och telefontider

På vår kontaktsida för språkfrågor om jiddisch hittar du kontaktuppgifter och telefontider.