Jiddisch

Vi ansvarar för språkvården av jiddisch i Sverige, och genom språkcentrum arbetar vi för att främja användningen av jiddisch i hela landet.

Du hittar information om jiddisch samlat på våra nya webbsidor:

Språkcentrum jiddisch

Språkcentrum jiddisch arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Språkvård jiddisch

Vi ansvarar för språkvården av jiddisch i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om jiddisch, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Språkrådgivning jiddisch

Vi ger råd i frågor om jiddisch och ger vägledning samt rekommendationer till översättare. Vi svarar på frågor via telefon och e-post under särskilda tider.

Vägledning och ordlistor

Vi ger råd runt användningen av jiddisch och tar fram ordlistor inom olika samhällsområden.

Information och kunskapsspridning

Vi informerar om jiddisch via webbplatsen, nyhetsbrev och sociala medier.

Läromedel

Isof har tagit fram ett läromedel om jiddisch och andra nationella minoritetsspråk. Vi har också delat ut särskilda bidrag för att ta fram läromedel i de nationella minoritetsspråken, och de läromedlen publiceras löpande på vår webbplats.