Nationella minoritetsspråk

Vi arbetar med minoriteter och minoritetsspråk, framför allt nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.

Vi arbetar med språkrevitalisering och språkvård av finska, jiddisch, meänkieli och romska. Språkcentrum arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk. Språkvården ansvarar för den officiella språkvården av finska, jiddisch, meänkieli och romska i Sverige.

Språkcentrum

Språkcentrum arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Språkvård

Språkvården ansvarar för den officiella språkvården av finska, jiddisch, meänkieli och romska i Sverige.

Vi fördelar bidrag till nationella minoritetsspråk

Isof fördelar statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk. Ansökningsperioden är vanligen i december–januari varje år.

Kunskapsspridning

Vi sprider kunskap om nationella minoritetsspråk och om svenskt teckenspråk. Vi publicerar även läromedel om och i de nationella minoritetsspråken.

Vi svarar på frågor och ger rekommendationer

Vi besvarar frågor om nationella minoritetsspråk och tar fram vägledningar och rekommendationer.

Projekt och publikationer

Vi bedriver olika forsknings-, dokumentations- och kunskapsspridningsprojekt. Resultaten publiceras i artiklar och publikationer.

Arkivmaterial

I Isofs arkivsamlingar finns material som rör nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Kontakt

På vår kontaktsida för frågor om nationella minoritetsspråk hittar du kontaktuppgifter till oss.

Nyheter om nationella minoritetsspråk