Unesco – immateriellt kulturarv

Isof har i uppdrag från regeringen att samordna och utveckla Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Konventionsarbetet i Sverige

Isof har ett uppdrag från regeringen att samordna och utveckla Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Vi verkar även internationellt i frågor som rör konventionen.

I vårt arbete ingår att skapa nationella nätverk och samverkansformer, sprida kunskap om konventionen, bygga upp kunskap om konventionen i ett internationellt sammanhang, skapa ett nordiskt samarbete och utvidga det svenska förteckningsarbetet.

Internationellt samarbete

I arbetet med konventionen ingår att utveckla det internationella samarbetet, och att verka internationellt i frågor som rör det immateriella kulturarvet.

Under perioden 2021–2024 sitter Sverige med i konventionens mellanstatliga kommitté.

Nationell förteckning över immateriella kulturarv

Alla länder som skrivit under Unescos konvention ska upprätta en eller flera förteckningar över det immateriella kulturarvet i landet. Dessa har till syfte att synliggöra och öka kunskapen om levande traditioner och det immateriella kulturarvets betydelse. Därefter finns möjlighet att från de nationella förteckningarna nominera till konventionens internationella listor.

Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv publiceras på webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats.. Där finns också möjlighet att skicka in egna förslag till förteckningen.

Information och kunskapsspridning

Vi arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om det immateriella kulturarvet i Sverige.

Information in English

The Institute for Language and Folklore (Isof) has the overall responsibility for the work with UNESCO's Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Sweden. Isof is also responsible for the inventory of intangible cultural heritage in Sweden. Learn more at the website www.livingheritage.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

På vår kontaktsida för frågor om Unesco – immateriellt kulturarv hittar du kontaktuppgifter till oss.