Frågor om nationella minoritetsspråk

Vi svarar på övergripande frågor om nationella minoritetsspråk och tar fram vägledningar och rekommendationer. Vi har ingen etablerad frågeverksamhet via telefon och e-post utan arbetar främst med vägledningar och liknande stöd.

På vår expertområdessida för nationella minoritetsspråk kan du läsa mer om vad vi gör och kan hjälpa till med. Om du har övergripande frågor som rör nationella minoritetsspråk är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Kontakt

E-post
minoritetssprak@isof.se

Vi ger stöd på olika sätt

En av våra uppgifter är att vara ett stöd för alla som har frågor som rör språk och kultur i Sverige. För att du lättare och snabbare ska få svar på vanligt förekommande frågor har vi här på webben en frågebank där vi samlat vanliga frågor och svar. Vi har även språktjänster och arkivtjänster där du enkelt kan söka svar på språkfrågor, hitta och ta del av arkivmaterial eller söka i ordböcker och ordlistor inom olika språk. I våra vägledningar och utbildningsmaterial får du konkreta tips och råd som du kan ha nytta av i ditt arbete eller inom en specifik uppgift.