Jiddisch-svensk-jiddisch digital ordbok

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok är en digital ordbok som innehåller runt 8 200 uppslagsord på svenska. Ordboken består av tre delar: en svensk-jiddisch del, en jiddisch-svensk del där sökorden följer det hebreiska alfabetet, och en transkriberad jiddisch-svensk del där sökorden följer uttalet utifrån det svenska alfabetet.

Läs som bok

Ordboken finns även att beställa som tryckt bok eller att läsa kostnadsfritt som pdf. Den tryckta ordboken innehåller även en kortfattad grammatikdel.

Ordbok under utveckling

Den digitala versionen av ordboken är under utveckling. Kontakta oss gärna om du har förslag på förbättringar eller upptäcker något problem!