Latinisering av text på jiddisch

En vägledning i hur du vid behov kan latinisera text på jiddisch.

Olika system

I Sverige används vid latinisering av text på jiddisch tre olika system:

  • YIVO:s internationella system som är anpassat efter engelskt uttal.
  • Megillaförlagets anpassning av YIVO:s system efter svenskt uttal.
  • Förlaget Podiums anpassning av YIVO:s system efter svenskt uttal.

Hur ska man tänka när man väljer system?

Det finns andra system som är utformade för många olika språk. Om man känner sig osäker på hur man vill göra i ett formellt sammanhang kan man välja YIVO:s system. Men i ett pedagogiskt sammanhang kanske man hellre vill latinisera mycket uttalsnära. Utgå från dina behov och rådgör med någon som behärskar språket.

Det bästa alternativet är att använda det hebreiska alfabetet.

Om tabellen

Färgerna i tabellen markerar var systemen skiljer sig åt. Grå markörfärg innebär att alla tre systemen sammanfaller. Gul markörfärg betyder att systemen skiljer sig åt.

Tabellen berör inte personnamn eftersom bäraren vanligen väljer hur namnet ska stavas. Till exempel förekommer det att man stavar enligt normer i länder med helt andra språk (exempelvis Szvarc, Schwarz och Shvarts).

Här finns tabellen som nedladdningsbar pdf: