Språkvård jiddisch

Vi ansvarar för språkvården av jiddisch i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om jiddisch, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Vi ger råd i frågor om jiddisch, ger vägledning och rekommendationer till översättare. Vi har också den digitala resursen Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok.