Språkcentrum jiddisch

Språkfrämjarna på Språkcentrum jiddisch arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Vårt långsiktiga mål är att öka användningen av jiddisch både på individnivå och i samhället i stort samt att främja en fungerande överföring av jiddisch till nästa generation.

Vi arbetar för att att främja och stimulera ökad användning av jiddisch, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Språkfrämjande

Ett viktigt uppdrag för oss på språkcentrum är att arbeta med att främja användandet av jiddisch. Det gör vi bland annat genom att:

  • utveckla metoder för språkrevitalisering av jiddisch.
  • samla in, dokumentera och förmedla goda exempel och erfarenheter av språkrevitalisering på nationell, lokal och internationell nivå.

Kontor i Stockholm

Språkcentrum har sina lokaler i Stockholm, men arbetar för språkbärare i hela landet.

Språkpolitikbloggen: Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av jiddisch?

Porträtt

Tomas Woodski. Foto: Jonathan Gamel, Art & Bob.

I ett blogginlägg på Språkpolitikbloggen berättar Tomas Woodski, språkfrämjare på Språkcentrum jiddisch om sitt och kollegornas arbete och visioner för språket.