Styrgrupp för Språkcentrum jiddisch

Styrgruppen ska fungera som expertgrupp med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete.

Ledamöter i styrgruppen

  • Eva Fried, ordförande Sveriges Jiddischförbund
  • Noa Hermele, rektor Paideia folkhögskola
  • Abbe Schulman, ordförande Jiddischsällskapet i Stockholm
  • Sara Schulman, lärare i jiddisch, sakkunnig
  • Jan Schwarz, docent i jiddisch vid Lunds universitet
  • Susanne Sznajderman Rytz, grundare av Sveriges Jiddischförbund, ordförande WIZO