Språkvård meänkieli

Vi ansvarar för språkvården av meänkieli i Sverige. Vi ger språkliga råd och rekommendationer.

Språkfrågor om meänkieli

Vi ger råd i frågor om meänkieli och ger rekommendationer till översättningar. Vi svarar på frågor via telefon och e-post.

E-post: meankieli@isof.se

Telefon: 0200-22 40 22

Ordbok meänkieli

Här på webbplatsen finns Meän Akateemis och Isofs digitala meänkieli-svensk-meänkieliordbok.

Språkseminarium i meänkieli

Varje år arrangerar vi ett språkseminarium i meänkieli. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av meänkieli.