Ordbok meänkieli-svenska

Meänkieli-svensk-meänkieli ordbok är en digital ordbok som består av cirka 33 000 ord med översättningar från meänkieli till svenska och från svenska till meänkieli. Orden är märkta med ordklass. I vissa fall finns exempel och geografisk märkning.

Om ordboken

Meänkieli är ett av fem nationella minoritetsspråk i Sverige. Meänkieli består framför allt av tre dominerande varieteter; tornedalsvarieteten, gällivarevarieteten och lannankieli.

Ordboksredaktionen har bestått av teol. kand. Anders Alapää, lärarna och kulturarbetarna Linnea Nylund, Märta Nylund och Birgitta Rantatalo samt prof. emer. och ordförande Erling Wande. Samtliga har sin främsta meänkielibakgrund i de centrala delarna av svenska Tornedalen. Några av redaktionsmedlemmarna medverkar även i Luleå stifts och Svenska bibelsällskapets arbete med översättning av hela Bibeln till meänkieli. Under en kortare period har även avlidne Hans Lindmark (Kieruna), Barbro Rantatalo (Korpilombolo) och Eva Kvist (Nuksujärvi, f.d. medarbetare vid Meänraatio) varit delaktiga i arbetet med material i ordboken. Harriet Kuoppa, tidigare forskningsarkivarie vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), har också bistått i arbetet med att hitta material och förmedla kontakter främst med lannankieli-talande.

För den tekniska sidan av produktionen har vi fått ovärderlig hjälp av professor Trond Trosterud och chefstekniker Ciprian Gerstenberger vid Giellatekno, Tromsø universitets specialinstitut för språkteknologi gällande främst samiska och andra finsk-ugriska språk. Institutet har specialkompetens med avseende på produktion av datoriserade ordböcker och läromedel. Giellatekno har tidigare producerat ett antal ordböcker för samiska varieteter och en ordbok för kvänska, ett språk som är nära besläktat med meänkieli.

Ordboken fick ett ekonomiskt startbidrag av Statens Kulturråd, men större delen av arbetet har finansierats av Institutet för språk och folkminnen, Isof. En stor del av arbetet har även genomförts på ideell basis.

Ordboksredaktionen vill tacka alla som bidragit med att ge information om ord, varieteter och som varit delaktiga i arbetet med att skapa denna ordbok.