Årlig modersmålslärarkonferens

Isof och Skolverket ordnar tillsammans en årlig konferens för modersmålslärare i finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Modersmålsdagarna 2024

Modersmålsdagarna kommer att anordnas den 21 –22 februari 2024, och ske digitalt via Zoom. Läs mer på evenemangssidan.

Den första konferensen anordnades 2020 endast för lärare i romska, men sedan dess har konferensen breddats med övriga nationella minoritetsspråk.

Syftet är att skapa ett forum för modersmålslärarna, som ofta arbetar ensamma i olika kommuner utan att vara fast knutna till någon skola. Det finns ett stort behov av att få träffas och diskutera metoder, läromedel och den allmänna situationen för modersmålslärare. Dessutom har konferensen fungerat som fortbildning för lärarna där föredrag har hållits gällande till exempel fjärrundervisning och läromedelsarbete. Konferensen har också bidragit till att skapa nya nätverk där lärarna kan träffas digitalt och prata om undervisningen i just sitt språk.

Tidigare konferenser

Här hittar du information om genomförda modersmålsdagar: