Modersmålsdagarna 2020

Den 20–21 februari 2020 arrangerade Isof i samarbete med Skolverket konferensen Romani chib – nu och i framtiden. Konferensen benämns också som ”Modersmålsdagarna 2020” och är startpunkten för en årligen återkommande konferens under det namnet.

Isofs generaldirektör Martin Sundin inviger dagarna samt Roza Risteska, förstelärare Malmöstad, som bland annat pratade om kursplanen i modersmålet.

Konferensen, som riktade sig till både aktiva och blivande modersmålslärare, varvade föreläsningar och workshoppar med diskussioner och erfarenhetsutbyte. 29 deltagare kom från i stort sett hela Sverige och 24 av dem arbetade som modersmålslärare.