Modersmålsdagarna 2023

Den 21–22 februari 2023 anordnade Isof och Skolverket den årliga konferensen Modersmålsdagarna.

Modersmålsdagarna vänder sig till dig som är modersmålslärare i något av de nationella minoritetsspråken. Syftet med konferensen för modersmålslärare är att genom föreläsningar och erfarenhetsutbyten försöka förbättra förutsättningarna för modersmålsundervisning i romska, jiddisch och meänkieli. Programmet består av föreläsningar, seminarier och diskussioner i olika gruppkonstellationer.

Modersmålsdagarna 2023 skedde digitalt via Zoom. På den här sidan hittar du några av presentationerna och annat material.

Program

Tisdag 21 februari

9.00 – 9.50: Inledning

 • Inledningstal av Martin Sundin – Isofs generaldirektör
 • Hälsningstal från Utbildningsdepartementet, statssekreterare David Lindberg, ansvarsområde: Förskola och skola
 • Skolverket
 • Institutet för språk och folkminnen

9.55 – 10.00: Kort paus

10.00 – 10.50: Webbutbildningar om Modersmålslärarens uppdrag och fjärrundervisning. Skolverket - Anette Bringsén Dahlberg.

10.50 – 11.00: Kort frågestund

11.00 – 11.05: Kort paus

11.05 – 14.20: Vilken lärarutbildning/vilka kurser bedrivs på respektive lärosäte för respektive språk just nu?

 • 11.05 – 11.25: Södertörns högskola, Anders J Persson, PhD, akademisk ledare
 • 11.25 – 11.45: Lunds universitet, Paula Grossman, lärare i jiddisch
 • 11.45 – 12.15: Umeå universitet

12.15 – 13.15: Lunch

 • 13.15 – 13.40: Stockholm universitet
 • 13.40 – 14.00: Språkvisa diskussioner (parallella breakout rooms för respektive språk)
 • 14.00 – 14.20: Dialog med högskolor/frågestund (parallella breakout rooms för respektive språk)

14.20 – 14.30: Kort paus

14.30 – 15.20: När- och fjärrundervisning hand i hand med kamratbedömning. Anna Anu Viik, modersmålslärare finska: Viik berättar om sin väg till lärarlegitimation och delar med sig av sina erfarenheter.

15.20 – 15.30: Kort frågestund

15.30 – 15.50: Verena Schall - Språkrådet Norge, Seniorrådgivare for minoritetsspråk.

15.50 – 16.00: Dagen sammanfattas

Onsdag 22 februari

09.00 – 09.50: Nationella minoritetsspråk i Sverige. Varför? Och hur? Lennart Rohdin.

09.50 – 10.00: Kort frågestund

10.00 – 10.05: Paus

10.05 – 10.45: Utbildningsprogram för lärare i romska. Marija Aleksandrovic, Högskolan i Vršac.

10.45 – 10.55: Kort frågestund

10.55 – 11.00 Paus

11.00 – 12.00 Spel som verktyg i språkundervisningen. Olle Linge, Uppsala universitet.

12.00 – 12.10: Kort frågestund

12.10 – 13.00: Lunch

13.00 – 13.20: Gruppdiskussioner kring olika verktyg i språkundervisning

13.20 – 13.40: Återsamling och sammanfattningar

13.40 – 14.30: Heterogenitet i modersmålsklassrummet. Boglárka Straser, professor i svenska som andraspråk Högskolan i Dalarna.

14.30 – 14.40: Kort frågestund

14.40 – 14.50: Kaffepaus

14.50 – 15.30: Polarbibblo – skapande plattform för barn mellan 6–12. Annette Kohkoinen, Regionbiblioteket i Norrbotten.

15.30 – 15.40: Kort frågestund

15.40 – 15.45: Paus

15.45 – 16.25: Positiva kommunala exempel

 • Undervisning i finska i en obruten kedja från förskoleklass till gymnasium i Håbo. Hannele Holmberg, modersmålslärare i finska och finsk minoritetssamordnare.
 • Finska i förskolan i Stockholm. Mira Lindgren språkstödjare, Stockholm.

16.25 – 16.35: Sammanfattning och avslutning

Presentationer

David Lindberg, Utbildningsdepartementet

Skolverket

Södertörns högskola

Ingela Valfridsson, Umeå universitet

Lunds universitet

Stockholms universitet

Anu Viik

Marija Aleksandrovic

Annette Kohkoinen