Modersmålsdagarna 2021

Modersmålsdagarna 2021 var en digital konferens som hölls den 22–23 februari.

Syftet med konferensen för modersmålslärare är att genom föreläsningar och erfarenhetsutbyten försöka förbättra förutsättningarna för modersmålsundervisning i romska, jiddisch och meänkieli. Programmet består av föreläsningar, seminarier och diskussioner i olika gruppkonstellationer.

Program

Måndag 22 februari

10.00–10.30 Välkommen och check-in/presentationsrunda
10.30–11.00 Sari Pesonen, Stockholms universitet: Framgångsfaktorer för revitalisering. Möjlighet att ställa frågor
11.00–11.20 Paus
11.30–12.00 Gunnar Stenberg, Skolverket: Aktuellt från myndigheten. Möjlighet att ställa frågor
12.00–13.00 Lunch (öppet för mingel)
13.00–13.40 Mervi Erheikki: Att producera läromedel. Ett exempel. Möjlighet att ställa frågor
13.40–13.50 Paus
13.50–14.30 Baki Hasan, Isof: Romskt språkligt revitaliseringsarbete. Möjlighet att ställa frågor
14.30–15.00 Gemensam summering och reflektioner kring dagen

Tisdag 23 februari

10.00–10.45 Hanna Outakoski: Fjärrundervisning och metodik. Språkvisa diskussioner/erfarenhetsutbyten utifrån föreläsningen
11.00–11.15 Paus
11.15–11.30 Uppföljande frågor
11.30–12.00 Gemensamma diskussioner: Vilka utbildningssatsningar behövs?
12.00–13.00 Lunch (öppet för mingel)
13.00–13.30 Språkvisa diskussioner: Läget i min kommun
13.30–14.00 Gemensam summering av diskussionerna
14.00–14.15 Paus
14.15–15.00 Avslutning – summering och framåt.
Mediatid – eventuella intervjuer och liknande