Romska

Språkcentrum och språkvård för romska

 • Språkcentrum romska

  Språkcentrum arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

 • Språkvård romska

  Vi ansvarar för språkvården av romska i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om romska språket och tar fram ordlistor.

 • Språkhjälp

  Här hittar du ordlistor och annat språkligt stöd kring det romska språket.

 • För dig i skolan

  Här hittar du pedagogiska material och annat stöd för dig i skolan.

 • Språkfrämjande

  Här hittar du information, inspirerande exempel och annat stöd i att främja användningen av romska.

 • Lär dig mer om romska språket och kulturen

  I vår kunskapsbank kan du lära dig mer om det romska språket och den romska kulturen i Sverige.

 • Din rätt till romska

  Du har rätt att använda och utveckla ditt språk! Här kan du läsa om vilka rättigheter du har till romska.

 • Länkar & lästips

  Här hittar du lästips och länkar om och på romska.

 • Våra projekt

  Här hittar du Isofs aktuella projekt inom romska.

 • Rapporter och publikationer

  Vi följer romskans utveckling, och tar fram rapporter och publikationer om språket och dess utveckling.

 • På gång

  Här hittar du nyheter, evenemang och sociala medier.

Kalendern

23–25 november: Mänskliga Rättighetsdagarna 2023, Helsingborg. Arrangör: Föreningen Ordfront m.fl.

Ursäkta röran – vi bygger webb

Välkommen till de nya webbsidorna för romska! De här sidorna är just nu under uppbyggnad. Webbsidorna på romska är på gång, och kommer att publiceras under hösten.

Har du några synpunkter eller förslag på förbättringar? Eller har du stött på någon konstighet? Kontakta oss gärna!

Mer om romers språk och kultur på isof.se