Romska språkets dag

Den 5 november firas Unescos världsdag för romska språket. Romskan har en lång historia i Sverige och är ett av våra fem nationella minoritetsspråk.

romska flaggan: ett rött hjul mot en bakgrund bestående av ett blått fält och ett grönt fält

Romska flaggan togs fram vid den första romska världskongressen år 1971.

Talas i hela världen

Romska (även romani chib, ibland även romanes eller bara romani) är ett språk som talas över hela världen. Språket tillhör den indiska grenen av de indoiranska språken och är alltså ett indoeuropeiskt språk. Med tiden har språket delats upp i många dialekter.

Språket har talats i Sverige åtminstone sedan 1500-talet och är sedan år 2000 ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Romska språkets dag

Romska språkets dag firades för första gången den 5 november 2009 i Zagreb i Kroatien, på initiativ av den romska organisationen Kali Sara. Redan året därpå hölls samma datum ett symposium om romska språket där representanter från många länder deltog. Vid detta tillfälle undertecknades en deklaration där man uppmanade alla stater att behandla det romska språket på samma sätt som andra nationella minoritetsspråk. Samtidigt beslutades att 5 november skulle bli romska språkets dag i hela världen där romer bor.

Den 7 november 2015 antog Unescos generalförsamling det kroatiska förslaget och 5 november utropades officiellt till romska språkets dag.

Romska i svenskan

Romska har influerats av många olika språk. Men det finns också spår av romska hos andra språk. Här är några exempel på ord i svenskan som har romskt ursprung:

  • tjej
  • haja (förstå)
  • lattjo (kul, lustig)
  • jycke (hund)