Din rätt till jiddisch

Du har rätt att använda och utveckla ditt språk! Här kan du läsa om dina rättigheter som jiddischtalare.

Den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket. Språklag (2009:600) Länk till annan webbplats. § 14:1

Sedan år 2000 har jiddisch ställning som nationellt minoritetsspråk. Det innebär till exempel att du som jiddischtalande har större rätt till modermålsundervisning.

Rätten till jiddisch regleras framför allt i minoritetslagen Länk till annan webbplats. (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk SFS 2009:724) och språklagen Länk till annan webbplats. (SFS 2009:600).

Rätten till modersmål

Du som är språkbärare av jiddisch har rätt att läsa jiddisch som modersmål. Skolan är skyldig att ordna modersmålsundervisning i jiddisch om det finns en elev som vill ha det. Det finns inga krav på förkunskaper, en elev har rätt till modersmålsundervisning i jiddisch även om språket inte talats hemma.

Mer om språklagar och språkliga rättigheter

Vägledning: Din rätt till nationella minoritetsspråk

Kunskapsbank om nationella minoritetsspråk: Revitalisering och rättigheter

Kunskapsbank: Lär dig mer om språkpolitik och språklagar

Länkar

Här finns länkar till andra webbplatser där du får veta mer om dina rättigheter och om förvaltningsområden. Innehållet på webbplatserna är på svenska.