Våra projekt

Vi följer utvecklingen för jiddisch, och driver olika projekt inom språkrevitalisering och språkvård.

  • Projektet Bokstart på jiddisch och romska

    Språkcentrum jiddisch och Språkcentrum romska arbetar med att ta fram ett kompletterande material till Kulturrådets material Bokstart.

  • Jiddischböcker i bokhylla

    Projektet Äldre läser

    Språkcentrum jiddisch tillsammans med Resursbiblioteket för jiddisch arbetar med att samla erfarenheter och resurser från textsamtal på jiddisch.