Lär dig mer om romska språket och kulturen

I vår kunskapsbank kan du lära dig mer om det romska språket och den romska kulturen i Sverige.

  • Romernas historia

    Folkgruppen romer härstammar från nordvästra Indien. Till Sverige kom de första romerna på 1500-talet.

  • Romska språket

    Det romska språket är ett indoeuropeiskt språk och är nära besläktat med hindu och urdu.

  • Romsk kultur

    Den romska kulturen har lyckats överleva trots förföljelser och diskriminering.