Lär dig mer om meänkieli

I vår kunskapsbank kan du lära dig mer om språket meänkieli och dess historik.

  • Meänkieli nu och då

    Under 1900-talets försvenskningspolitik var det många meänkielitalare som förlorade sitt språk.

  • Språket meänkieli

    Meänkieli är ett finskt-ugriskt språk och språkgruppen som meänkieli tillhör kallas östersjöfinska språk. Till östersjöfinska språ…

  • Berättelser från Tornedalen

    I Isofs folkminnesarkiv finns flera äldre inspelningar på meänkieli. Här kan du lyssna på två berättelser.