Aktuella utlysningar

Här hittar du aktuella utlysningar för bidrag till minoritetsspråken.

Extra utlysning av bidrag

Isof har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Det finns totalt 2,1 miljoner kronor att söka.

Denna utlysning riktar sig till föreningar som vill ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken eller som vill anordna språkträffar, språkbad eller liknande språkfrämjande aktiviteter, med prioritet barn, unga eller generationsöverskridande.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Bedömningsgruppen sammanträder den 3 november och därefter meddelas om bidrag beviljas eller ej inom cirka två veckor. Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2023 men kan användas under hela perioden som projektet pågår.

Ansökningarna ska vara inlämnade senast måndagen den 2 oktober 2023.

Blanketter för ansökan

Använd blanketterna nedan för att ansöka om bidrag. Läs mer om hur ansökan går till på sidan Söka bidrag.

Ordinarie utlysning december 2023

Nästa ansökningsperiod för den ordinarie utlysningen av bidrag är i december 2023januari 2024. Mer information om ordinarie utlysning av bidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken finns på sidan Bidrag till minoritetsspråken. Öppnas i nytt fönster.