Referensgrupp för revitaliseringsbidrag

Isof har en särskild referensgrupp som bereder ansökningar och tar fram förslag till fördelning av statsbidrag till projekt som stödjer de nationella minoritetsspråken.

Isof fördelar statsbidrag till språkrevitaliserande projekt och insatser som stödjer de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Vid institutet finns en särskild referensgrupp som bereder ansökningarna och ger förslag om fördelning av bidrag. Referensgruppen består av en ordförande och företrädare för de fem nationella minoritetsspråken samt en ledamot med språkvetenskaplig kompetens. Vid behov anlitas externa sakkunniga.

Beslut om bidrag fattas av Isofs generaldirektör.

Ledamöter 2023–2025

Ledamöterna i referensgruppen är utsedda från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2025. Följande ledamöter ingår i Isofs referensgrupp:

  • Ordförande: Harriet Kowalski, Isof
  • Språkvetenskaplig expert: Linus Salö
  • Representant för finska: Riitta-Liisa valijärvi
  • Representant för jiddisch: Eva Fried
  • Representant för meänkieli: Jenny Söderström
  • Representant för romska: Bagir Kwiek
  • Representant för samiska: Åsa Blind