Redovisningar

Varje år redovisar vi verksamheten i en årsredovisning och lämnar in ett budgetunderlag. Vi redovisar också i rapportform de olika uppdrag som vi får av regeringen.

Textfiler

Årsredovisningar

I slutet av februari lämnar Isof en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen består av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, noter och en sammanställning av väsentliga uppgifter.

Budgetunderlag

I mars varje år lämnar Isof ett budgetunderlag till regeringen som beskriver vilka resurser som behövs de kommande åren.

Redovisningar av särskilda uppdrag

Isof tilldelas löpande nya uppdrag av regeringen och de särskilda uppdragen redovisas vanligen i form av rapporter. Här kan du ta del av rapporter från 2017 och framåt.