Besök våra arkiv och bibliotek

Större delen av våra fysiska samlingar är tillgängliga för allmänhet, studenter och forskare. Vi har arkiv och referensbibliotek i Göteborg och Uppsala, och samlingar även i Lund och Umeå.