Samlingar i Umeå

Huvuddelen av det skriftliga och ljudande materialet samt biblioteket som tillhör Isofs samlingar i Umeå är tillgängliga för allmänheten.

I Isofs samlingar i Umeå finns material om dialekter, folkminnen och ortnamn. Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala har numera ansvar för samlingarna.

De skriftliga samlingarna är placerade i Umeå stadsarkivs lokaler och hålls tillgängliga genom ett samarbete med Västerbottens museum Länk till annan webbplats. och Folkrörelsearkivet i Västerbotten Länk till annan webbplats..

Det inspelade material som tillhör Isofs samlingar i Umeå har digitaliserats. De fysiska inspelningarna förvaras i ett för ljudande material anpassat klimatarkiv i Uppsala.

Du kan göra beställningar av både skriftligt och ljudande material ur våra samlingar, kontakta oss gärna för mer information. Skicka förfrågan till: Dialektfrågor Länk till annan webbplats.Folkminnesfrågor eller Namnfrågor.

Biblioteket

Böcker ur DAUM:s bibliotek kan lånas och läsas i forskarsalen på Västerbottens museum Länk till annan webbplats.. Skicka förfrågan till biblioteket@isof.se.

Bakgrund

År 2015 stängde Isofs avdelning Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Huvuddelen av det skriftliga materialet samt biblioteket som tillhör Isofs samlingar i Umeå är placerade på Umeå stadsarkiv. Det inspelade materialet flyttades till Uppsala för att kunna göras tillgängligt digitalt, samt för klimatanpassad långtidsförvaring.