Samlingar i Lund

Huvuddelen av de skriftliga materialet samt biblioteket som tillhör Isofs samlingar i Lund är tillgängliga för allmänheten.

Isof har samlingar inom framför allt dialekter och ortnamn som finns tillgängliga vid Arkivcentrum Syd i Lund. Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg har ansvar för samlingarna.

Det inspelade material som tillhör Isofs samlingar i Lund har digitaliserats, och du kan göra beställningar av inspelningar. De fysiska inspelningarna förvaras i arkivet i Uppsala.

Öppettider

Arkivcentrum Syd har öppet för besökare till läsesalen: mån–fre kl. 9–16. Framtagning av arkivhandlingar och böcker mellan kl. 9–12 samt kl. 13–15.

Bakgrund

År 2015 stängde Isofs avdelning Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). Huvuddelen av de skriftliga materialet samt biblioteket som tillhör Isofs samlingar i Lund är fortfarande placerade i Lund. Ansvaret för arkivsamlingarna ligger hos Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg.