Arkiv och bibliotek i Uppsala

Välkommen att besöka arkivet och biblioteket i Uppsala.

Besöksadress för arkivet i Uppsala

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 21
752 37 Uppsala

Målning av hus.

Vi har omfattande arkivsamlingar inom dialekter, folkminnen och namn (mycket av detta finns tillgängligt digitalt, se vidare nedan). Hos oss finns även ämnesövergripande material som vi samlat inom olika områden. Biblioteket har litteratur inom framför allt språkvetenskap och etnologi samt stödämnen som svensk topografi och geografi, historia och folkdiktning, inklusive ämnesrelaterad minoritetslitteratur.

För att vi ska kunna ge dig bra service behöver du boka ditt besök i förväg.

Arkivsamlingar och digitalt arkivmaterial

Du kan läsa mer om Isofs arkivsamlingar på sidan Arkiv och insamling. Delar av våra samlingar är digitaliserade och vi förmedlar gärna befintligt digitalt material. Du kan själv söka efter arkivmaterial i våra digitala arkivtjänster. Om du inte hittar det du söker kan du kontakta oss och få hjälp med dina sökningar: DialektfrågorFolkminnesfrågorNamnfrågor.

Bibliotek

Litteraturen i biblioteket klassificeras enligt SAB-systemet med lokal anpassning. En stor del av litteraturen registreras i den nationella bibliotekskatalogen Libris Länk till annan webbplats. som också används som vår katalog. Där hittas vi under bibliotekskod Sofi. Sökning kan också ske på plats i bibliotekets äldre särtryckskatalog. Vi hjälper gärna till med litteratursökning.

Inför ditt besök

I anslutning till arkivet finns en forskarsal att sitta i när du använder framplockat arkivmaterial eller litteratur. Framplockat material från arkivet eller biblioteket kan deponeras i forskarexpeditionen, vanligen i en veckas tid och längre om så avtalas.

Boka ditt arkivbesök

Arkivsamlingar * (obligatorisk)
Vilken eller vilka arkivsamlingar vill du använda?
Arkivsamlingar


Vilket arkivmaterial vill du att vi plockar fram åt dig? Beskriv gärna kort eller ange accessionsnummer om du har.

Du behöver boka ditt besök i god tid, minst tre arbetsdagar i förväg. Lämna önskemål om dag och tid du vill besöka oss (vardagar kl. 9–15). Vi kontaktar dig för att bekräfta tiden och föreslår alternativ i det fall besök inte är möjligt ett visst datum.

Hur många besökare gäller bokningen?
Kontaktuppgifter
Ange din e-postadress och/eller telefonnummer för att vi ska kunna kontakta dig runt besöket.Boka ditt biblioteksbesök


Lämna önskemål om dag och tid du vill besöka oss (vardagar kl. 9–15). Vi kontaktar dig för att bekräfta tiden och föreslår alternativ i det fall besök inte är möjligt ett visst datum.

Ange om möjligt vilken eller vilka publikationer du är intresserad av att ta del av.

Kontaktuppgifter
Ange din e-postadress och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig om besöket.